Vitaj, milý návštevník.

Čo ponúkame ?

  • geodetické zameranie cintorínu a vytvorenie preľadnej mapy - ukážka

    Mapa obsahuje zákres hrobov, budov, ciest, stromov a iných objektov spadajúcich pod areál cintorína.

  • prepis údajov z náhrobných kameňov

  • vytvorenie databázy zosnulých

  • vytvorenie fotografií hrobov

  • vytvorenie virtuálneho cintorína

  • súčasťou spracovania je aj papierová forma mapy cintorína, prípadne laminácia či tlač na plast.

Virtuálny cintorín

Vzhľadom k tomu, že evidencia a správa údajov o zosnulých je činnosť pomerne náročná, je takmer nevyhnutnosť využiť v čo najväčšej miere výpočtovú techniku. Prezentácia cintorína na internete vo forme "virtuálneho cintorína" predstavuje prostriedok určený práve na tieto účely. Najväčšou výhodou takéhoto riešenia je dostupnosť prostredníctvom internetu - ktokoľvek môže prezerať a hľadať v údajoch.
Po prihlásení správcu je taktiež možné s údajmi pracovať (meniť/pridávať mená, priezviská, dátumy, poznámky k hrobom ai.).
Praktickú ukážku nájdete v sekcii referencie.
Ukážka veľkoformátovej potlače cintorína na plast.